Försäkring

prova på klättring

Klubben - hide2Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till Svenska Klätterförbundet omfattas av en medlemsförsäkring. Försäkringen gäller fr o m att medlemsavgiften är inbetald till föreningen.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under aktivitet inom klättring. Försäkringen gäller även under resor till och från klätteraktiviteter. Om aktiviteten sker på annan ort inom Norden gäller även försäkringen under resor och vistelse i direkt samband med denna. Som sådan aktivitet räknas klättersport inklusive tävling och träning, klättring på artificiell vägg, klättring utomhus på block/klippa/is eller skidalpinism enligt höjdangivelser som inte undantas i försäkringen.

Mer information hittar du hos Svenska Klätterförbundet