Klättersilon


1081279_10151544225987747_2106458632_n

Visby Klätterklubb har sin lokal i fd sockersilon på Holmen vid Visby gästhamn. Numera kallas den Klättersilon och har en ständig ström av besökare under öppettiderna. Vi har gjort vårt bästa för att tillsammans med RBU Gotland anpassa den för att alla ska kunna klättra på väggen.

Adressen är Färjeleden 2, Holmen. Du ser den som en stor, vit, rund byggnad några hundra meter söder om Högskolan på Gotland och Kongresshallen.

Här är lite bilder från lokalen med den ca 14 m höga repväggen, boulderväggen och gymområdet. Repväggen och boulderväggen byggdes av det franska företaget Entreprises.

1079786_10151544225907747_1475048375_n1081603_10151544225942747_948209401_n

Den ca 14 meter höga repväggen med tio repleder.

1080886_10151544226002747_628913137_n

Boulderväggen.

1081995_10151544225972747_1726965477_n

Och det lilla gymområdet med bland annat campusbräda, fingerbräda, kettlebells och hantlar.

Historia Sockersilon

Under 1930-talet var betodlingen och sockerbruket i Roma på uppgång och ett år var bruket det fjärde största i landet. För att kunna lagra de stora mängder råsocker som producerades, kompletterades sockersilon i Roma, som rymde 5 000 ton, år 1936, med en silo i Visby hamn som kunde rymma 10 000 ton. Man kunde därmed gå över från att fylla råsockret i säckar och lasta på godsvagnar till att fylla tankvagnar som direkt kunde köras på järnväg till Visby hamn.

Silon som beräknades kunna hålla 10 000 ton råsocker skulle komma att byggas i plåt med 35 meters diameter, ha en höjd av 12,5 meter samt ha en in- och utlastningskapacitet om 75 respektive 150 ton per timme. Denna logistiska revolution angavs resultera i att det »inbesparades betydliga belopp« vid hanteringen av råsockret. Sockersilon började uppföras sommaren 1936 och stod klar till betkampanjen samma år.

1975 ökas lagringsutrymmet, golvet planas ut och asfalteras. År 1976 fick silon en ny expeditionslokal med tillhörande toalett och fikarum.

År 1998 lade ägaren ner fabriken i Roma, och sockersilon i Visby skänktes till kommunen år 1999.

Visby klätterklubb hyr en del av silon i andra hand av Campus Gotland sedan 2009 men har haft klätterverksamheten där sedan 2011 när klätterväggen blev färdig.

mer info om silon kan fås tex via länken nedan

http://www.brakulturmiljo.se/sockersilon.pdf

1081279_10151544225987747_2106458632_n