Barn & Ungdom


Vår barn- och ungdomsträning syftar till att barn och ungdomar skall lära sig klättring. Detta innebär att ge barnen och ungdomarna en kamratlig och trygg miljö där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformning av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.

Barngruppen:
Vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år, i denna grupp krävs att varje barn har certifierad säkrare som deltar under träningar. Certifierad säkrare blir du genom att gå en ”grönt kort”-kurs här. Mer info om detta här

Ungdomsgruppen:
Vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-19år. Träningarna syftar till att utveckla ungdomars klättring. Detta görs genom varierade övningar, med rep och på boulderväggen. Alla deltagare får lära sig säkra på egen hand och ska efter en termin vara självgående och ha fått chans att ta ”grönt kort” för inomhusväggen.

Ungdomsklättring:
För de ungdomar som vill komma och klättra mer fritt med andra ungdomar, men utan vuxna. Denna tiden är anpassad för de som inte vill att det ska kännas som en träning, utan bara vill klättra men inte riktigt vågar vara med på våra vanliga öppettider.

Träningstider:
Barngruppen: Onsdagar 18.00-19.30, Fredagar 17.30-19.00
Ungdomsgruppen: Onsdagar 19.00-21.00
Ungdomsklättring: Lördagar 15.00-17.00

Avgifter:
Endast medlemskap och väggkort krävs.

Vuxna som inte själva klättrar behöver inte betala väggkort.

Alla deltagare måste vara medlemmar.

För frågor och anmälan:
Barngruppen:
Tomas Looström
barnochungdom@visbyklatterklubb.se
Ungdomsgruppen:
barnochungdom@visbyklatterklubb.se