Styrelse


Styrelsen består av:
Ledamot, Ordförande – Lisa Engart, ordforande@visbyklatterklubb.se
Ledamot, Kassör – Lars Pettersson, kassor@visbyklatterklubb.se
Ledamot – Alexander Jansson
Ledamot – Zandra StaafStyrelse - linnea
Ledamot – Tomas Looström
Ledamot – Gundemar Lindahl
Suppleant – Felica Wede
Suppleant – Oliver Carlén

Vi har även medhjälpare utanför styrelsen:
Ansvarig utbildningar – Gundemar Lindahl
Ansvarig barnträning – Tomas Looström
Ansvarig ungdomsträning – Emma Herlitz
Ansvarig prova-på – Gundemar ”Bo-Gunnar” Lindahl provapa@visbyklatterklubb.se

Valberedning:
Ordförande – Gustaf Leijonhuvud
Ledamot – Morgan Sjöström

Klubben - hide1