Styrelse


Styrelsen består av:
Ledamot, Ordförande – Alexander Sjöstrand, ordforande@visbyklatterklubb.se
Ledamot, Kassör – Lars Pettersson, kassor@visbyklatterklubb.se
Ledamot – Catarina Daun
Ledamot – Lisa EngardtStyrelse - linnea
Ledamot – Ida Edvinsson
Suppleant – Niklas Adler
Suppleant – Ella Svedebring Friis-Hansen

Vi har även medhjälpare utanför styrelsen:
Ansvarig utbildningar – Gundemar Lindahl
Ansvarig barnträning – Tomas Looström
Ansvarig ungdomsträning – Emma Herlitz
Ansvarig prova-på – Catarina Daun provapa@visbyklatterklubb.se

Valberedning:
Ordförande – Gundemar Lindahl
Ledamot – Otto Åberg

Klubben - hide1