Styrelse


Styrelsen består av:
Ledamot, Ordförande – Alexander Margaritis Jansson , ordforande@visbyklatterklubb.se
Ledamot, Kassör – Lars Pettersson, kassor@visbyklatterklubb.se
Ledamot – Elias Stagg
Ledamot – Mikael LarssonStyrelse - linnea
Ledamot – Tomas Looström
Suppleant – Zandra Staaf
Suppleant – Katrin Rindlaug

Vi har även medhjälpare utanför styrelsen:
Ansvarig utbildningar – Gotland Active Store.
Ansvarig barnträning – Tomas Looström, barnochungdom@visbyklatterklubb.se, 0722-070 400 och Luqaz Ottosson – 0734-16 33 81
Ansvarig ungdomsträning – Elias Stagg, barnochungdom@visbyklatterklubb.se, 0768-27 89 19
Ansvarig prova-på – Gotland Active Store, info@gotlandactive.se, 0722-070 400

Valberedning:
Ordförande – Gustaf Leijonhuvud
Ledamot – Morgan Sjöström

Klubben - hide1