Engagera dig?


Är du medlem i VKK, har idéer eller ambitioner och vill engagera dig?

Klubben är en ideell förening och behöver alltid medhjälpare till olika områden. Exempel kan vara öppethållare i silon eller funktionärer på klubbtävlingar. Kanske vill du arrangera en specialkväll, klätterresa eller dela med dig av din unika kunskap?

Hjälp och stöd finns från klubbens sida! Ta kontakt med styrelsen: info@visbyklatterklubb.se

hem liten - Pär Bäck