Regler för bouldering


Bouldering, klättring utan rep, medför vissa risker. Även om klättringen sker nära marken och en tjock matta finns för att dämpa fall, så bör vissa regler följas för att minimera skaderisken:

  • Var uppmärksam på de som klättrar, så att ingen riskerar att falla på dig.
  • Håll mattan fri från kritpåsar, borstar och andra lösa föremål
  • Klättra alltid på boulderväggen utan sele, så att du inte riskerar att fastna.
  • Landa på fötterna, med lätt böjda knän.
  • Tänk på hur ett fall skulle vara från din position.
  • Barn kan behöva stöd av medföljare för att följa reglerna ovan.