Regler för repklättring


Säker repklättring

Klättring med otillräckliga kunskaper kan vara en fara både för den som klättrar och för den som säkrar. För att få säkra vid repklättring kräver vi därför att du har tagit grönt eller rött kort, att du följer våra säkerhetsregler, och att du alltid utför en kamratkontroll vid varje klättring:

  • Kontrollera stoppknuten och dess infästning
  • Kontrollera repbroms och låskarbin
  • Kontrollera repet och dubbelåttan
  • Kontrollera selarna och dess spännen
  • Ha alltid en hand på bromsänden av repet
  • Var observant på viktskillnader, viktsäckar finns att tillgå.

Vid osäkerhet, eller vid behov av stöd, tveka aldrig att kontakta ansvarig öppethållare.