Regler


I klättring kommer säkerheten alltid först. Information om hur klättring utförs på ett säkert vis ges under introduktionskvällarna, repkurser, prova-på-tillfällen och av våra öppethållare. Vid osäkerhet skall du aldrig tveka att fråga, och du får inte heller tveka att påtala fel och uppmärksamma andra klättrare när de gör saker som utsätter dem eller andra för risk.

Certifierad anläggning

Vi är certifierade via svenska klätterförbundet, för att säkerställa säkerheten kring våran anläggning. Vi har därför även krav på behörighetskort – rött eller grönt, vid säkring på repväggen, och vi bibehåller rätten att avvisa klättrare som ej följer våra säkerhetsregler.