Medlemskap och avgifter


För att använda klätterväggen och låna utrustning behöver du betala för ett engångsinträde, ett 3-månaderskort eller ett årskort. För att få teckna ett 3-månaderskort eller ett årskort måste du vara medlem i svenska klätterförbundet. Har du redan tecknat ett sådant medlemskap i år behöver du inte göra det igen, utan det räcker med att då enbart betala för väggkortet. Medlemskapet ger dig en klätterförsäkring och svenska klätterförbundets tidning ”Bergsport”. Årskortet gäller per kalenderår. 3-månaderskortet gäller från överenskommet datum, till och med samma datum 3 månader senare, till exempel:19:e januari till och med 19:e april. 

För att nyttja repväggen behöver du även grönt eller rött kort. Du kan läsa mer om kurser för detta genom att klicka här.medlemsskap - KMlalla

MEDLEMSKAP
Vuxen (20+ år): 350 SEK
Barn och ungdom (0-19år): 175 SEK.

VÄGGKORT

ÅRSAVGIFT VÄGGKORT
Vuxen (20+ år): 1150 SEK
Student (20+ år): 650 SEK
Ungdom (13-19 år): 625 SEK
Barn (0-12 år): 325 SEK

3-MÅNADERSAVGIFT VÄGGKORT
Vuxen (20+ år): 650 SEK
Student (20+ år): 450 SEK
Ungdom (13-19 år): 325 SEK.

Förälder som är aktivt med på barn/ungdomsklättring behöver ett aktivt medlemskap men behöver inte betala väggkort för sig själv om denne inte ska klättra.

ENSKILDA AVGIFTER
Engångsavgift för ickemedlemmar:
Vuxen (13+ år): 100 SEK
Barn (0-12 år): 50 SEK

Du ska ha grönt/rött kort för att använda repväggen. Försäkring ingår I engångsavgiften. Betalas kontant eller med Swish till aktuell öppethållare i silon.

LÅN AV KLÄTTERUTRUSTNING
Sele: gratis
Klätterskor: 20SEK/tillfälle. 
Betalas kontant eller med Swish i silon.

TECKNA MEDLEMSKAP/VÄGGKORT:

Du kan teckna medlemskap/väggkort i silon. Du betalar kontant, via swish eller till bankgiro 5026-6204. Observera att medlemskapet eller väggkortet inte gäller innan betalningen har kommit in till oss. Medlemskapet och årskortet gäller från det datum man betalar till årets slut, detta gäller även försäkringen.

Skriv namn, adress, personnummer (för försäkringen), e-postadress, ev. telefonnummer. Om du inte får plats med all information eller är osäker på hur mycket du ska betala så kan du skicka ett mail till vår kassör: kassor@visbyklatterklubb.se.

Medlemsskap - KMgrupp